تبلیغات
. - صفحه ورودی
Links ^.^ Profile ^.^ Rewind ^.^ Home ^.^ Stamens of Light
صفحه ورودی
دوشنبه 9 فروردین 139507:10 ب.ظ


چند تا درس کردم هر کدوم خوب بود بردار

عکساشون بزرگه الآن کوچیک کردم


http://s7.picofile.com/file/8245021268/2.bmp

کد:


<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s7.picofile.com/file/8245021268/2.bmp" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">
   


http://s7.picofile.com/file/8245021200/1.bmp


کد:

<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s7.picofile.com/file/8245021200/1.bmp" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">
   http://s6.picofile.com/file/8245021350/3.bmp

کد:

<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s6.picofile.com/file/8245021350/3.bmp" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">
   

http://s6.picofile.com/file/8245021384/4.bmp

کد:

<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s6.picofile.com/file/8245021384/4.bmp" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">
   
http://s6.picofile.com/file/8245021400/5.bmp

کد:

<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s6.picofile.com/file/8245021400/5.bmp" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">
   


♡آرزو♡ نظرات()